Informacije o projektu

Cilj projekta

Uređenje prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (II. stupnja pročišćavanja) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda.

Materijali dostupni za preuzimanje

aglomeracija-varazdinske-toplice-letak.pdf

Svrha projekta

 • Povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja
 • Poboljšanje kvalitete vodotoka
 • Očuvanje zdravstvenih uvjeta stanovništa
 • Povećanje broja aglomeracija opremljenih s infrastrukturom za odvodnju i pročišćavanje

Obuhvat projekta

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje ukupne dužine 12.402 metara, 5 precrpnih stanica i jedan retencijski bazen
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II.stupnja pročišćavanja
 • Nabavu komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje

Aktivnosti projekta

Projekt se provodi kroz šest aktivnosti:

 • Ugovor o radovima rekonstrukcije i proširenja sustava odvodnje
 • Ugovor o radovima na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Ugovor o nabavi opreme
 • Ugovor o uslugama za nadzor radova
 • Ugovor o uslugama upravljanja projektom
 • Ugovor o uslugama informiranja i vidljivosti projekta

Očekivani rezultati

 • Povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje otpadnih voda s 72% na 94% do kraja realizacije projekta – 2.942 novo priključenih stanovnika
 • Povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav pročišćavanja za 3.380 ES
 • Povećanje broja aglomeracija opremljenih s infrastrukturom za odvodnju i pročišćavanje

Razdoblje provedbe projekta

2017. - 2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om)

62.105.903,75 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova (bez PDV-a)

49.684.723,00 HRK

SUFINANCIRANJE

Bespovratna EU sredstva (bez PDV-a)

35.422.661,00 HRK

HRVATSKE VODE

5.704.824,80 HRK (bez PDV-a)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

5.704.824,80 HRK (bez PDV-a)

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

2.852.412,40 HRK (bez PDV-a)

EU dio sufinanciranja - 71.38%

Nacionalni dio sufinaniranja - 28.62%

Područje aglomeracije