Radovi u tijeku - izgrađeno do 19.6.2020.

Projekt Varaždinske Toplice provodi se na području grada Varaždinske Toplice te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki. Projekt uključuje rekonstrukciju, proširenje i dogradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih sanitarnih voda.

Radovi su u tijeku i u skladu sa ugovorom. Do 19.6.2020. godine izvedeno je:

65,20% gravitacijskog cjevovoda od toga:

Grad Varaždinske Toplice 53,39%

Tuhovec, Lukačevec Toplički 97,33%

Svibovec, Jalševec Svibovečki 78,49%

87,30% tlačnog cjevovoda od toga:

Tuhovec, Lukačevec Toplički 101,81%

Svibovec, Jalševec Svibovečki 74,30%

57,80% ključnih priključaka, od toga:

Grad Varaždinske Toplice 57,83%

Tuhovec, Lukačevec Toplički 105,26%

Svibovec, Jalševec Svibovečki 43,85%