Kap vode za Toplice zdravlja!

Projekt “SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE” obuhvaća radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te rekonstrukciji, proširenju i nadgradnji sustava javne odvodnje.

Projekt će se realizirati kroz dva ugovora

  • Ugovor o radovima “IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA UPOV VARAŽDINSKE TOPLICE“ koji uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždinske Toplice II. Stupnja pročišćavanja, kapaciteta 6.500 ES
  • Ugovor o radovima „REKONSTRUKCIJA, PROŠIRENJE I NADGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNE VODE NA PODRUČJU VARAŽDINSKIH TOPLICA, TUHOVCA, LUKAČEVCA TOPLIČKOG, SVIBOVCA I JALŠEVCA SVIBOVEČKOG“ koji uključuje izgradnju 12.402 m kanalizacije, 5 crpnih stanica, 262 priključnih okna te 1 retencijski bazen

Europska unija
Zajedno do fondova EU